خرمشهر9 ویدیوها

ایثار تی وی- پل خرمشهر
3

برهم خوردن نقشه تهاجمی و دفع پاتک نیروهای رژیم بعثی عراق در خرمشهر و قطع ارتباط آنها در پی انفجار یک پل به تدبیر حاج احمد متوسلیان

انفجار پل در خرمشهر که باعث بر هم خردن نقشه دشمن جهت پاتک سنگین شد و تسلیم شدن بیش از هشت هزار نفر از نیروهای متجاوز بعث عراق را به همراه داشت

مظلوم ترین فرمانده شهید دوران دفاع مقدس

شهید سید مجتبی هاشمی پر کارترین و مظلوم ترین فرمانده دفاع مقدس   او ستاره درخشانی بود که اولین گروه جنگ های نامنظم را به نام گروه فدائیان اسلام پایه ریزی نمود و به کمک مردم خونگرم آبادان شتافت و با حماسه آفرینی او و نیروهای فداکارش در دشت ذوالفقاری، آبادان از سقوط حتمی نجات […]