سیمای ایثار در استان خوزستان

6 ویدیوها

یادواره سردار بزرگ اسلام سرتیپ دوم پاسدار حاج رحیم یوسف آبادی

یادواره سردار بزرگ اسلام سرتیپ دوم پاسدار حاج رحیم یوسف آبادی زمان: پنجشنبه۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ صبح سخنرانان: آیت الله احمد عابدی و سردار محمدرئوفی نژاد مکان: دزفول حسینه ثارالله ستادیادواره شهدا آموزش ل۷ولیعصر(عج)