۱۰۰ روز از شهادت حاج قاسم سلیمانی گذشت…

شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید مصطفی بدرالدین در اتاق عملیات متحدین در سوریه

شهید حاج احمد کاظمی: آمریکا در برابر اراده آدم‌هایی که برای خدا کار می‌کنند، شکست می‌خوره

شهید حاج احمد کاظمی: آمریکا در برابر اراده آدم‌هایی که برای خدا کار می‌کنند، شکست می‌خوره

نمونه ای از شکنجه دادن و به شهادت رساندن مردم توسط سازمان منافقین به فجیع ترین وضع

  ۱۸+ دیدن این فیلم برای افراد زیر هیجده سال و عزیزانی که ناراحتی قلبی و مغزی دارند توصیه نمی شود.